Bronnen

Play

De informatie op deze site is tot stand gekomen met behulp van de volgende instellingen:

Menuonderdelen Lokale informatie op Home, Contact, Openingstijden, Agenda, Nieuws, Cursussen,
Folders downloaden en Handige adressen: Beweging 3.0, Bureau Jeugdzorg Utrecht, GGD Midden Nederland.

Menuonderdelen Kennisquiz, Nieuwsbrief en Veelgestelde vragen: Collectief van kennisinstellingen

Menuonderdelen Kinderwens, Zwanger, Baby, Peuter, Basisschoolkind, Puber, Jong Volwassene:
De landelijke teksten over zorg en opvoeding zijn afkomstig van de Stichting Opvoeden.nl, een initiatief vanuit de overheid voor het ontwikkelen van één inhoudelijke database met eenduidige en gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Meer informatie kunt u vinden op: www.stichtingopvoeden.nl.

Inhoud

De informatie is primair ontwikkeld ten behoeve van (aanstaande) ouders en opvoeders.
Alle ontwikkelde en door de kennis- en thema-instituten gevalideerde informatie is getoetst en voldoet aan de criteria met betrekking tot kwaliteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid. Deze informatie mag daarom niet inhoudelijk worden gewijzigd.

Juistheid en actualiteit

U mag verwachten dat Stichting Opvoeden.nl de grootst mogelijke zorg besteedt aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Als u desondanks toch pagina's tegenkomt waarvan u vermoedt dat deze onjuiste informatie bevatten, verzoeken we u vriendelijk om dit te melden via helpdesk@stichtingopvoeden.nl of telefoonnummer 088 - 1180200.

Gebruiksdoel

Persoonlijk gebruik van de informatie op deze site is toegestaan. Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie van Stichting Opvoeden.nl is niet toegestaan. 
Hiervoor dient u eerst contact op te nemen met Stichting Opvoeden.nl.

Hulp nodig of vragen?