Gespreksgroep voor ouders met een kind met autisme

little girl cooks

De Boei start bij voldoende belangstelling een gespreksgroep voor ouders van een kind met autisme. Het ontmoeten van andere ouders van kinderen met autisme is prettig: je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie, je kunt ervaringen uitwisselen en van andere mensen tips en ideeën krijgen.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen diverse onderwerpen besproken worden. Hierbij kan gedacht worden aan het vergroten van de zelfstandigheid van je kind, omgaan met andere kinderen, communicatie, bieden van structuur etc.

Het opvoeden van een kind met autisme vraagt veel van ouders en verzorgers. De gebruikelijke manieren van opvoeden lijken niet goed te werken. Er wordt van ouders veel inzet en inzicht gevraagd. Andere ouders geven misschien tips waardoor je je als ouder alleen voelt staan en niet begrepen. Kinderen met autisme vragen echter om een specifieke opvoeding waar bij veel geduld van ouders wordt gevraagd. Het bieden van duidelijkheid en structuur is in het belang van het kind met autisme. Dit vraagt echter aanpassingen van ouders en andere gezinsleden.

Het deelnemen aan de gesprekgroep biedt je de mogelijkheid om je meer in een onderwerp te verdiepen, vragen te stellen en met andere ouders ervaringen en tips uit te delen. De informatie kunt u hierdoor beter toepassen op je eigen gezinssituatie.

Voor meer informatie:www.deboeibunschoten.nl 
Email: hetty@deboeibunschoten.nl
Telefoon:  033 299 29 22

Hulp nodig of vragen?