Missie CJG

mother & daughter

Het Centrum Jeugd en Gezin Bunschoten ondersteunt gezinnen of leden van gezinnen bij het opgroeien en opvoeden door vorm te geven aan de vijf gemeentelijke functies op het gebied van opgroei- en opvoedondersteuning, te weten:

 • informatie en voorlichting
 • pedagogische hulp
 • signalering
 • begeleiding naar hulpaanbod
 • coördinatie van zorg

Het werk van het Centrum Jeugd en Gezin Bunschoten wordt gekenmerkt door:

 • herkenbaar en laagdrempelig
 • gemakkelijk en vanzelfsprekend
 • voor ouders, kinderen, jongeren én professionals
 • voor allerlei vragen over opvoeden en opgroeien

Hierbij wordt aangesloten bij wat er al is op het gebied van opvoeden en opgroeien; het Centrum Jeugd en Gezin Bunschoten zorgt voor bundeling en coördinatie. 

Doelstellingen van Centrum Jeugd en Gezin Bunschoten

Het doel van Centrum Jeugd en Gezin Bunschoten is dat:

 • het Centrum voor Jeugd en Gezin Bunschoten het vanzelfsprekende adres is voor alle ouders, kinderen en jongeren bij opgroei- en opvoedingsvragen
 • door de juiste informatie en voorlichting, door advies en een preventief aanbod, kan worden voorkomen dat zwaardere zorg voor kinderen en jongeren moet worden ingezet
 • zo snel en vroeg mogelijk de juiste individuele hulp kan plaatsvinden
 • er een goed geregeld grensverkeer, in signalering en aanpak, ontstaat tussen de belangrijkste opvoedingsmilieus: thuis, school en het publieke domein
 • Doelgroep van het Centrum Jeugd en Gezin Bunschoten 

Het centrum richt zich met haar doelstelling op:

 • ouders en verzorgers
 • kinderen
 • jongeren tot 23 jaar
 • professionals (o.a. leerkrachten)

Hulp nodig of vragen?