Voorwaarden

brother sister play

Gebruikersvoorwaarden

Gebruik betekent acceptatie van deze voorwaarden.

Door aanmelding op deze website (hierna: "Site"), verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door.

Algemeen

Hollandsch-Welvaren (hierna: "HWV") gevestigd te Haarlem, Stichting Opvoeden en diverse thema- en kennisinstituten, zoals vermeld op de Site (hierna tezamen "maatschappelijke instellingen").

Op de Site kunnen vragen worden gesteld, veelgestelde vragen worden bekeken, is gelegenheid tot inschrijving voor een wekelijkse nieuwsbrief voor de periode van zwangerschap, is gelegenheid tot het inschrijven voor een maandelijkse kennisquiz voor de perioden van zwangerschap en voor het eerste en het tweede levensjaar. Publicatie op de Site gebeurt met bronvermelding. Daarmee is altijd duidelijk wie verantwoordelijk is. HWV faciliteert de Site. Verantwoordelijk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de landelijke informatie over gezond opgroeien en opvoeden, voor de nieuwsbrief en de kennisquiz is Stichting Opvoeden. Voor de lokale informatie, de antwoorden op vragen is degene die de betreffende informatie op de Site (in de email) publiceert verantwoordelijk.

Gebruik van de Site

Op teksten, foto’s en tekeningen die op deze website worden gebruikt kan auteursrecht berusten. Om deze reden mogen deze niet zonder toestemming worden overgenomen. Toestemming kan worden gevraagd via info@dcjg.nl

Via de Site maken HWV en de maatschappelijke instellingen belangrijke informatie over gezond opgroeien en opvoeden laagdrempelig toegankelijk. Deze informatie mag met bronvermelding worden gebruikt.

Beperking van aansprakelijkheid

HWV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan door gebruik van de Site. Gebruik is geheel voor eigen risico. De Site is slechts een bron van algemene informatie en kan vanzelfsprekend geen consult bij of behandeling door een arts vervangen. Aan de geboden informatie kan geen diagnostische, therapeutische of enige andere medische waarde worden ontleend. HWV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie op de Site of in de e-mail.

Gebruik

Het is niet toegestaan de Site zo te gebruiken dat hiermee (i) het gebruik van andere internetgebruikers wordt gehinderd, (ii) het functioneren van de Site kan worden belemmerd, (iii) de Site wordt beschadigd, (iv) de op of via deze Site aangeboden informatie of onderliggende software kan worden aangetast. HWV kan berichten van de Site verwijderen die aantoonbaar onjuist zijn of beledigend voor personen, instellingen of religieuze/levensbeschouwelijke stromingen.

Verwijzingen naar internetsites van derden

Op de Site zijn verwijzingen (hierna: "Links") te vinden naar internetsites van derden. Indien je deze Links gebruikt, verlaat je de Site. HWV beheert deze sites niet en is niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor hun inhoud. Het gebruik van internetsites van derden, waarnaar door de Site wordt verwezen, is volledig voor eigen risico. HWV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid ter zake.

Vertrouwelijke gegevens

Alle gegevens waardoor je persoonlijk herkenbaar bent en die worden verstrekt tijdens het aanmaken van een gebruikersprofiel worden behandeld in overeenstemming met de wet en de online privacyverklaring. Alle gegevens die worden verzonden of geplaatst op de Site vallen onder de eigen verantwoordelijkheid, onder deze Gebruiksvoorwaarden en de online-privacyverklaring. Bij het verlaten van de Site worden ingevulde gegevens in een niet meer tot een persoon herleidbare vorm bewaard.

Chatrooms en fora

HWV kan de communicatie van alle onderdelen van de Site controleren, waaronder - maar niet beperkt tot - de inhoud van chatrooms en gebruikersfora. Dit gebeurt met als enig denkbare doel om discriminerende uitingen en dergelijke te weren. HWV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de inhoud van communicatie op de Site. HWV kan berichten verwijderen die onjuist, beledigend voor personen, instellingen of religieuze, levensbeschouwelijke stromingen zijn.

Hulp nodig of vragen?